El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

» VISITAR BLOG «

» Index

 

Blog


a la feina/ en el trabajo

avui escriuré sobre les persones que tenen feina, i de quan el malestar que sentim prové del nostre entorn laboral

és ben difícil fer esment en poques ratlles, de tots els factors provinents de la feina, que poden tenir un efecte indesitjat sobre l’estat d’ànim

entre els factors personals, entesos com aquells que sorgeixen de les nostres expectatives i pensaments, el més important seria el nostre grau de motivació professional. Aquesta motivació pot fluctuar en el temps, i augmentar (per ex: la promoció professional en la mateixa o una altra empresa, ) o reduïr-se (caure en la rutina, nul.les possibilitats de promoció, objectius assolits o manca de nous reptes)

els factors personals poden tractar-se, adaptar-se i modificar o reduïr. La propia persona pot fer aquest procés, a l’adonar-se que comença a patir un malestar associat a expectatives negatives en l’entorn laboral. Per suposat, a mesura que el canvi es resisteix més, cal posar-se en mans d’un professional que pugui facilitar aquest canvi

aquells altres factors que ja no sorgeixen de nosaltres mateixos, sinó de l’entorn, podríen denominar-se com a factors externs. Un concepte que podría agrupar tots aquests factors, seria el de ambient de treball. Aquest ambient, fa referència a les condicions de treball (càrrega de feina, salaris), filosofia de l’empresa (participació o no del treballador) i un aspecte clau com és el de treball en equip, concepte sovint mal interpretat ( i pitjor aplicat) tant per l'empresa com pels propis treballadors

sobre aquests factors ja no tenim massa control (potser hi podem fer alguna cosa, però no sempre, o no en tot factor). En aquest sentit, el resultat de la nostra satisfacció, serà la interacció d’aquests factors externs amb els personals

com a resum, comentar que la millora personal de les nostres habilitats socials (tipus de comunicació, assertivitat) i autoconeixement (autoestima, estils de relació) pot no tan sols aconseguir que ens sentim millor en el nostre lloc de treball, sinó que perdem la por a demanar, a deixar l'empresa (si ens ho podem permetre) o a canviar de feina, si en el lloc on estem, no ens trobem a gust

visita la meva web:

http://www.josepborras-psicoleg.com

contacte:
616 325 886
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
hoy escribiré sobre las personas que tienen trabajo, y de cuando su malestar emocional proviene del entorno laboral

es difícil comentar en pocas palabras, todos los factores que en el trabajo, pueden provocar efectos adversos sobre el estado de ánimo

entre los factores personales, entendidos como los que surgen de nuestras expectativas y pensamientos, el más importante sería nuestro grado de motivación profesional. Esta motivación puede fluctuar en el tiempo y crecer (en vista de una promoción profesional en la misma u otra empresa) o reducirse (dejarse llevar por la rutina, nulas posibilidades de promoción, falta de nuevos retos)

los factores personales pueden tratarse, adaptándolos o modificandolos. La propia persona puede empezar este proceso cuando se da cuenta que empieza a sentirse mal como consecuencia del trabajo. En el caso que el cambio se resista, se debe poner en manos de un profesional que pueda facilitarlo 

los factores que no surgen de nosotros mismos, sino del entorno podría llamarse factores externos. Un concepto que puede agrupar todos estos factores, sería el de ambiente de trabajo. Este ambiente se refiere a las condiciones de trabajo (carga de trabajo, salario), filosofía de la empresa (grado de participación del trabajador en las decisiones de la empresa) y un aspecto clave como es el de trabajo en equipo, concepto muchas veces mal entendido (y peor aplicado) no tan solo por la empresa, sino por los propios trabajadores 

sobre estos factores tenemos poco o nulo control (quizás podemos hacer alguna cosa, pero no en todos los factores). Así que nuestra satisfacción, será el resultado de la interacción entre los factores externos y personales

a modo de resumen, comentar que la mejora personal de nuestras habilidades sociales (tipo de comunicación, asertividad) y autoconocimiento (autoestima, estilos de relación) puede lograr, no tan solo que nos sintamos mejor en nuestro trabajo, sino que perdamos el miedo a pedir, a dejar la empresa (si nos lo podemos permitir) o a cambiar a otra en la que podamos sentirnos mejor

visita mi web:
contacto:
616 325 886


¿Te ha gustado?

 


Escrito por Josep Borràs | 01/05/2014

Temas: ambient de treball, manca de treball en equip, satisfacció laboral, ambiente de trabajo, falta de trabajo en equipo, satisfacción laborañRecomienda nuestra página: